´Abdul-´Azîz Âl ash-Shaykh om Djamâ´at-ut-Tablîgh 3

Djamâ´at-ut-Tablîgh har vissa fel inom tros- och metodikrelaterade frågor. Det är inte tillåtet att gå ut med dem och sluta sig till dem om man inte har kunskap och insikt inom religionen och avser att råda och instruera dem.

Vad gäller lekmannen och personen med en mindre kunskap, löper han en stor risk. Denne skall varken gå ut med dem eller sluta sig till dem.