´Abdul-´Azîz Âl ash-Shaykh om Djamâ´at-ut-Tablîgh 2

Fråga: Får jag gå ut med Djamâ´at-ut-Tablîgh med tanke på att jag inte har sett något dåligt hos dem?

Svar: Det är tillåtet om du lär dem Tawhîd och Sharî´ah-baserad kunskap. De – må Allâh vägleda dem – bryr sig inte om Sharî´ah-baserad kunskap. Om du går ut med dem för att lära dem, kan Allâh vägleda dem till kunskap och studier, vilket är bra.