´Abdul-´Azîz Âl ash-Shaykh om al-´Urayfîs syn på tålamodet med ledarens orättvisa

Programledare:

”Hur kombinerar vi mellan profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallning att lyssna och lyda ledaren om han så skulle prygla din rygg och ta din egendom och det som människorna gör i dag?

al-´Urayfî sade:

”Det finns naturligtvis en skillnad om makthavaren ger sig på en individ. Muslim rapporterar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Lyssna och lyd om han så skulle prygla din rygg och ta din egendom.”

Detta handlar om makthavaren ger sig på en individ som han har ett problem med. Annars är makthavaren bra. Men i detta fall kommer han till en person och pryglar hans rygg och tar hans egendom. Till den här person skall det sägas att inte resa sig upp och mana till revolt eller göra väpnat uppror mot honom. Ty handlingens nackdel är större än att han pryglade dig. Titta om du kan ta dina pengar från honom på ett annat sätt. Det vi talar om är i fall makthavaren tar pengar från hela befolkningen.”

Fråga: Gäller profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth:

”Lyssna och lyd om han så skulle prygla din rygg och ta din egendom.”

endast individuella fall och att den inte gäller den allmänna orättvisan eller omfattar den all orättvisa?

Svar: Den är allmän. Det är obligatoriskt att lyda makthavaren om han så skulle vara syndig. Det är obligatoriskt att lyda. Via lydnaden sköts frågorna och tillstånden rätt, även om det skulle finnas fel.  Detta fel skall dock betraktas i förhållande till den allomfattande välgången.

Vad gäller uppror och olydnad mot makthavarna, vet bara Allâh vilken prövning och röra det hela leder till. Dra lärdom av vissa islamiska länder som lider av revolter och som de kallar för den ”arabiska våren”. Titta bara på prövningarna som har resulterat från dem!

Bröder! Att lyssna och lyda makthavaren är ett sätt att uppnå ett stabilt, säkert, tryggt och bra liv. Olydnad och osämja för individernas bästa är väldigt skadligt. Vi måste lyssna och lyda och tro att vi är skyldiga våra makthavare som vi har lovat tro och lydnad utmed Qur’ânen och Sunnah att lyssna och lyda dem, stärka dem, stå vid deras sida och försvara dem och inte önska dem och vårt land ont.