´Abâ’ah är Djilbâb

Publicerad: 2010-04-08
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (101)

 

´Abâ’ah är den Djilbâb som nämns i Qur’ânen. Därför befallde Allâh att man enar mellan Khimâr och Djilbâb ovanpå Khimâr. Detta för att ´Abâ’ah är öppen framifrån. Således sade Allâh (´azza wa djall):

”Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg.”1

Under den hedniska tiden brukade kvinnorna gå ut med Djilbâb på huvudet samtidigt som halva huvudet var avtäckt. På samma sätt klär sig vissa kvinnor i Irak då både deras byst och hals är avtäckta. Då lärde Allâh (´azza wa djall) de muslimska kvinnorna att de:

”… noga sveper om sig sina ytterplagg.”

1 33:59