Vill du undkomma tvivel och lustar?

Fråga: Vad råder ni studenterna i dag när prövningar och lustar är utspridda?

Svar: Jag råder dem att söka kunskap. Det enda sättet att undvika dessa tvivels och lustars prövningar är via kunskap. Med kunskapen skiljer du mellan sanningen och falskheten. Med den lär du dig hur du skall avvisa dessa tvivel och hur du skall kalla till Allâhs religion med insikt. Sök kunskap. Sök kunskap. Skaffa mycket kunskap.