Vad ser den muslimske syndaren i graven?

publicerad
28.12.2010

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsning: Liqâ’ Maftûh fîl-Hars al-Watanî
Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=1

Fråga: Vad ser den muslimske syndaren i graven? Ser han sin plats i paradiset eller i helvetet?

Svar: Muslimen som inte lämnar islam ser sin plats i paradiset. Allâh förlåter hans synder.

Vad gäller den otrogne, så hamnar han i helvetet. Han ser sin plats i helvetet.

Angående muslimen, om han så vore syndig, så förärar Sig Allâh över honom eller så straffar Han honom för att därefter förlåta honom.