Vad menade Mâlik med att resningen är känd?

Fråga: Mâlik sade att resningen är känd. Menade han att den är känd hos Allâh?

Svar: Han menade att den är känd hos skapelserna och de lärda. Till följd därav skilde han på betydelsen och beskaffenheten. Det är ignoranta förvrängare som säger att han menade att resningen är känd hos Allâh.