Videoinspelningar är värre än fotografier

Jag tycker att videoinspelningar är värre än fotografier. Varför det? Därför att till våra bevis mot de oliktänkande hör att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Människorna som får det strängaste straffet på Domedagen är de som utmanar om Allâhs skapelse.”1

Den som ritar Allâhs (´azza wa djall) skapelse utmanar Honom om Hans skapelse, oavsett tillvägagångssätt och underlag. Allâh (´azza wa djall) har förbjudit Sin skapelse att utmana Honom med avbildning. Har pennan och fjädern precisare avbildning än kameran? Självklart är kameran precisare.

1al-Bukhârî (5954) och Muslim (2107).