Varken Allâh eller något annat än Allâh

Din opponent! Det skall inte sägas att Qur’ânen är Allâh och inte heller att den är något annat än Allâh så att man blir tvungen att säga att den är skapad. Istället skall det sägas att Qur’ânen är Allâhs tal, kunskap och egenskap. Allâh är med alla Sina egenskaper en enda Gud och Han är inte skapad. Det råder inga tvivel om det. Se till att förstå detta, men jag kan inte tänka mig att du förstår och begriper detta eftersom du säger:

”Det går inte att säga något annat än att Qur’ânen är Allâh eller något annat än Allâh.”

Om en person säger att Qur’ânen är Allâh, gör du Takfîr på honom. Och om han säger att Qur’ânen inte är Allâh, säger du till honom att han har erkänt att den är skapad och godtagit din dogm. Allt annat än Allâh är ju skapat!

Du skall dock veta att du har förfelat och missförstått. Detta eftersom det inte ens skall komma på tal att säga ”Qur’ânen är antingen Allâh eller också något annat än Allâh”. På samma sätt skall det inte ens komma på tal att säga att Allâhs kunskap är Allâh eller att Allâhs förmåga är Allâh. Detsamma gäller Allâhs styrka, makt, myndighet och kraft. Inga av dessa egenskaper är Allâh i Sig eller något annat än Allâh. De är Allâhs egenskaper och de är inte skapade. Sådant är även Hans tal. Förstå det!