Var ligger paradiset?

Författare: Imâm
Ibn Qayyim-il-Djawziyyah
Källa: Hâdî-ul-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 55-57
Dâr an-Nadwah al-Djadîdah, 1414/1994
publicerad
14.03.2009

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَقَدْ
رَآهُ نَزْلَةً
أُخْرَى عِندَ
سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى
عِندَهَا جَنَّةُ
الْمَأْوَى

”Ja, han såg honom ännu
en gång vid lotusträdet vid den yttersta gränsen, intill vilans
lustgård.” [1]

Det har bekräftats att detta
lotusträd ligger ovanför himlen. Det har fått det namnet för att
allt som stiger ned från Allâh upphör där på samma sätt som
allt som stiger upp till Allâh upphör där. Han (ta´âlâ) sade:

وَفِي
السَّمَاء رِزْقُكُمْ
وَمَا تُوعَدُونَ

”I himlen finns ert
uppehälle och där finns det ni har blivit lovade.”
[2]

Ibn Abî Nudjayh berättade att
Mudjâhid sade:

”Det där är paradiset.”

Detta har människorna hört från
honom. Ibn-ul-Mundhir, och andra, har berättat i sin Tafsîr att Mudjâhid
hade sagt:

”Det där är paradiset och helvetet.”

Detta kräver dock en förklaring.
Helvetet är längst ned och inte ovanför himlen. Ibn Abî Nudjayh har rapporterat
liknande betydelse från honom. Detsamma har Abû Sâlih rapporterat
från Ibn ´Abbâs, ty allt gott och ont stiger ned från himlen.
Baserat på detta är dess betydelse att vägarna till paradiset respektive
helvetet kommer från Allâh ovanför himlen.

´Abdullâh bin Salâm sade:

”Allâhs ädlaste skapelse är Abûl-Qâsim
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och paradiset är ovanför himlen.”

Rapporterad av Abû Nu´aym.

Dessutom rapporterade han att
Ibn ´Abbâs sade:

”Paradiset ligger ovanför den
sjunde himlen. Allâh kommer att få den att vara där Han vill på
Domedagen. Helvetet är på den sjunde jorden.”

Ibn Manda rapporterade att ´Abdullâh
bin Mas´ûd sade:

”Paradiset är i fjärde himlen.
Allâh kommer att få den att vara där Han vill på Domedagen.
Helvetet är på den sjunde jorden. Allâh kommer att få den
at vara där Han vill på Domedagen.”

Mudjâhid sade:

”Jag frågade Ibn ´Abbâs
var paradiset låg. Han sade: ”Ovanför de sju himlarna.” Då
frågade jag honom var helvetet låg. Han sade: ”Under de sju
haven.”

Rapporterat av Ibn Manda.

Det har bekräftats i al-Bukhârî
och Muslim att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Paradiset består av hundra
nivåer. Mellan varje nivå finns ett mellanrum som motsvarar
avståndet mellan himlen och jorden.”

Detta bevisar att det är högt
upp i höjden – och Allâh vet bättre.

Denna hadîth har två formuleringar.
Den andra är:

”Paradiset består av hundra
nivåer. Mellan varje nivå finns ett mellanrum som motsvarar
avståndet mellan himlen och jorden. Allâh har förberett dem för
dem som strider för Hans sak.”

Vår Shaykh
[3]
anser denna formulering vara starkare. Han nekar inte att paradisets
nivåer kan vara flera än hundra stycken. Exempel på liknande
fråga, är hadîthen (i betydelse):

”Allâh har sannerligen nittionio
Namn. Den som räknar upp dem, träder in i paradiset.”

Det vill säga till Hans Namn
hör detta antal.

Vad som tyder på att denna
teori är korrekt, är att vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
besitter den högsta nivån i paradiset. Det finns ingen nivå
ovanför hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dessa hundra nivåer
är alltså till dem som stred för Allâhs sak.

Dessutom är paradiset kupolaktigt.
Dess högsta, vidaste och mellersta del är Firdaws och dess tak är Tronen
(´Arsh). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i den autentiska
hadîthen (i betydelse):

”Om ni ber till Allâh, skall ni be om Firdaws som är paradisets bästa och högsta [del]. Ovanför
den (fawqah) finns den Nåderikes Tron och därifrån rinner
paradisets floder.”

Vår Shaykh Abûl-Hadjdjâdj
al-Mizzî sade:

”Den korrekta rapporteringen
är den vari det står ”fawquh” med ”u” efter q:et. I detta fall blir
det ett substantiv (Ism) i stället för ett adverb (Dharf). Sålunda blir betydelsen att den Nåderikes tron är dess tak.”


[1] 53:13-15.

[2] 51:22.

[3] Antingen Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah eller Imâm
al-Mizzî (rahimahumâ Allâh) – och Allâh vet bättre.