Tecken före Domedagen

Författare: Imâm Muslim bin al-Hadjdjâdj an-Nîsâbûrî
Källa: Sahîh Muslim (2901)

2901 – Abû Khaythamah Zuhayr bin Harb, Ishâq bin Ibrâhîm
och Ibn Abî ´Umar al-Makkî berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade
för oss, från al-Furât al-Qazzâz, från Abût-Tufayl,
från Hudhayfah bin Usayd al-Ghifârî som sade (i betydelse):

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) kom ut till oss medan vi satt och diskuterade. Han sade: ”Vad
diskuterar ni om?” Vi sade: ”Vi diskuterar om Domedagen.” Då sade
han: ”Domedagen kommer inte att äga rum förrän ni ser tio tecken.” Därefter
nämnde han:

1 – Röken.

2 – ad-Dadjdjâl.

3 – Djuret.

4 – Solens uppgång från
väst.

5 – ´Îsâ bin Maryams (´alayhis-salâm)
nedstigning.

6 – Ya’djûdj och Ma’djûdj.

7 – Tre uppslukningar: en i öster.

8 – En i väster.

9 – En på den Arabiska
halvön.

10 – Det sista är en eld som
ska komma från Jemen. Den kommer att få människorna att sluta
sig till deras samlingsplats.