Skillnaden mellan Allâhs skapelse och befallning

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ

”Skapelsen är Hans och Han befaller över allt.”1

Det vill säga att det är Han som har skapat skapelsen och det är Han som har föreskrivit. Med denna vers argumenterar imamerna mot Mu´tazilah som säger att Qur’ânen är skapad. Poängen i bevisningen ligger i att Allâh skilde mellan skapelsen och befallningen. Hans befallning är Hans tal och föreskrift medan Hans skapelse är hans bildning av dessa skapelser. De förnekade att Qur’ânen skulle vara skapad och detta är ett av deras bevis. Mu´tazilah inkluderar Qur’ânen till skapelsen, vilket är en villfarelse. Qur’ânen är ju Allâhs tal och kunskap och bortom skapelsen. Qur’ânen hör till Hans befallning och Hans (subhânahu wa ta´âlâ) befallning är Hans tal och föreskrift.

17:54