Sång om att Allâh är större än TV

Fråga: I årskurs 3 sjunger de att Allâh är större än våra föräldrar och TV. Är det tillåtet?

Svar: Jag söker skydd hos Allâh. Det är ett stort fel. Vad skall eleven som fastnar för de orden tänka om Allâh? Han skall föreställa sig att Allâh är större än TV, det vill säga lika stor som dörren? Det är ett väldigt stort fel. Jag förvånas faktiskt. Var är instruktörerna som instruerar eleverna och läraren och granskar läroplanen? Du kan säga att de är försumliga, blundar för det eller är okunniga – helt klart. Vem säger att Allâh är större än det? Det säger man bara inte.