Salaf ställde inte den frågan

Den konkreta formuleringen fordrar att deras ord ”Resningen är känd” syftar på att Hans (ta´âlâ) resning över tronen är känd eftersom den har konstaterats och bekräftats mångfaldigt.

Kunskap om dess realia refererar egentligen till beskaffenheten som det har sagts om:

”Beskaffenheten är okänd.”

Den är okänd därför att vi inte kan känna till den. Beskaffenheten medföljer ju realia.

De sade att det är innovation att fråga om den, ty följeslagarna frågade inte Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om den. Inte heller frågade efterföljarna följeslagarna om den. Ett svar på en sådan frågan innefattar beskaffenheten. Således sades det till folk som råkat ut för tvivel och ville veta beskaffenheten:

”Beskaffenheten är okänd.”

Det som dementeras av föreskriften, intellektet och Salafs enighet, är slavarnas kunskap om beskaffenheten. Där är det stopp. Där slutar hjärnorna begripa. De kan inte ens begripa något som är mindre än så. Alla vet ju att själen lämnar kroppen och tas av Dödsängeln i samband med döden. Alla vet det, men de känner inte till dess beskaffenhet. Det är till och med okänt hur mat och dryck hamnar i magen och sedan fördelas och sprids till respektive organ. Borde inte det nedsatta intellektet tänka på det när det vill veta hur dess Herre (subhânahu wa ta´âlâ) har rest Sig över tronen?