Ruqyah på djur

Fråga: Är det tillåtet att läsa Ruqyah på boskap som kor och får?

Svar: Ja, det är tillåtet. Du får göra Ruqyah på dem. Läs Qur’ânen över dem och spotta på dem.