Mindre avguderi förlåts inte

Fråga: Hamnar det mindre avguderiet under versen:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

”Allâh förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder.”1?

Svar: De lärda har delade åsikter om det. Vissa säger att det hamnar under den men att dess utövare inte förblir i helvetet. Han kommer att straffas utan att förbli i helvetet. Andra säger att det hamnar under Allâhs förlåtelse. Allâh vet bättre. Den korrekta åsikten är – och Allâh vet bättre – den första. Han förlåts inte, men inte heller förblir han i helvetet.

14:48