Inte låta Râfidhah ta makten i Irak

Fråga: Du sade nyligen att Ahl-us-Sunnah är ålagda att delta i de irakiska valen. Men dessa val innebär att vi skänker bort Bagdad till Râfidhah…

Programledare: Shaykhens tal var mycket tydligt och konkret och behöver inte alls förklaras. Han sade att medverkan är mycket viktig för att inte andra skall ta makten. Den kloke läser mellan raderna.

Fråga: Är dessa val tillåtna när amerikanerna är tillgängliga?

Svar: Om Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, de goda med sunt tänk och ärliga intentioner, sitter hemma och låter andra styra och ställa, kommer de inte att uppnå något. Människan skall inte medverka med avsikten att uppnå allt; hon skall medverka med avsikten att göra allt hon kan för att göra något gott. Må Allâh benåda den som hjälper islam om så med ett halvt ord. En ärlig muslim kan konfrontera tusen oärliga. Allt handlar om rättfärdig avsikt. Om han verkligen vill väl och medverkar bara för att göra väl och förbättra situationen så gott han kan, så är det Allâh som skänker framgång. Man skall inte ge upp. Vi skall medverka och bidra och kämpa för att det blir ett bra val så att de goda med sunt tänk och ärliga intentioner är befintliga och inte banar vägen för andra. Banar de vägen för andra kommer de inte att kunna förfoga över något. Deras angelägenhet kommer i så fall bara att rinna ut i sanden.