Högläsning i missade Raka´ât?

al-Bukhârî sade:

636 – Âdam berättade för oss: Ibn Abî Dhi’b berättade för oss: az-Zuhrî berättade för oss, från Sa´îd bin al-Musayyab, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Gå till bön när ni hör Iqâmah. Var lugna och fina och ha inte bråttom. Det ni hinner med ska ni be och det ni går miste om ska ni ta igen.”1

Ska det missade läsas högt om bönen består av högläsning? Det beror på. Om det missade består av högläsning läser han högt. Och om det är bättre att skippa högläsningen för att inte störa omgivningen eller för att det missade är två sista Raka´ât eller sista Rak´ah i Maghrib, så är det bättre att inte läsa högt.

1Muslim (602).