Hälsa inte tillbaka

Abû Bakr al-A´yan sade:

”Jag kom till Âdam al-´Asqalânî och sade: ”´Abdullâh bin Sâlih, al-Layths skrivare, hälsar till dig.” Han sade: ”Hälsa inte tillbaka.” Jag sade: ”Varför inte?” Han sade: ”Han säger att Qur’ânen är skapad.” Då berättade jag om hans ursäkt och att han visat ångerkänslor och kungjort för människorna om sin ånger.” Han sade: ”Hälsa tillbaka till honom då. Och om du träffar Ahmad bin Hanbal så skall du hälsa till honom och säga: ”Frukta Allâh, närma dig Allâh med ditt nuvarande tillstånd och låt ingen skaka om dig – du är – om Allâh vill – på väg mot paradiset.” Säg också till honom: al-Layth underrättade oss, från Ibn ´Adjlân, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon vill att ni trotsar Allâh så skall ni inte lyda honom.”1

1Ahmad (3/67) och Ibn Mâdjah (2863). Autentisk enligt Ibn Hibbân (1552), al-Hâkim och al-Bûsayrî i ”az-Zawâ’id”.