Giftermål med gravdyrkerskor

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

”TAG inte till hustrur avgudadyrkerskor förrän de blivit troende – en troende slavinna är helt visst bättre än en avgudadyrkerska, hur tilldragande ni än finner henne.”1

Avgudadyrkerskor omfattar såväl kvinnor som tillskriver Allâh partners i herraväldet som kvinnor som avgudar andra än Allâh. En kvinna som inte erkänner Allâh som Skaparen är avgudadyrkerska och rent av ateist. Detsamma gäller kvinnan som erkänner Allâh som Skaparen men också att Han har en partner i herraväldet som upprätthåller ordningen med Honom. Den uppfattningen har ju folk som anser att helgon styr skapelsen tillsammans med Allâh. De är avgudadyrkare och ingalunda troende. Samma sak kan sägas om folk som dyrkar skapelser tillsammans med Allâh, förslagsvis änglar, profeter, helgon, träd och statyer. En sådan kvinna är avgudadyrkerska sett till dyrkan.

Med andra ord ska ni inte gifta er med avgudadyrkerskor oavsett avguderiets sort.

12:221