En mörk framtid

Fråga: Anses rädsla för framtiden, myckna konflikter och befarad ondska vara skrock?

Svar: Ja. Ha god tanke om Allâh (´azza wa djall). Be Honom om det goda och sluta ha tvångstankar och pessimism inför framtiden. Framtiden ligger i Allâhs hand och bara Allâh känner det dolda.