En man hemsöker en flicka varje natt och väcker henne till Fadjr

Talare: ´Allâmah
Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Kassettbandet ”Ahkâm Qitâl Ahl-il-Baghy”
publicerad
10.02.2008

Fråga: Jag har en faderlös dotter. Varje natt kommer
det en man till henne och väcker henne till Fadjr och befaller henne att
hon också väcker sina syskon. Kan man vara övertygad om att denna
man är en ängel? Stiger änglar ned till jorden?

Svar: Allâh vet bättre. Det kan
vara någon av våra bröder bland djinnerna också. Det
behöver inte vara en ängel. Det kan vara någon av våra bröder
bland djinnerna också.