Domen för att önska någon en god jul

Fråga: Vad är domen för att önska någon en god jul? Hur skall vi svara dem om de önskar oss det? Är det tillåtet att bevittna deras  högtidsfester? Är det en synd att utföra någon av dessa omnämnda handlingar utan avsikt? Måhända att man gör det för att vara dem till lags eller för att man skäms och inte vill såra dem.

Svar: Det råder samstämmighet om att det är förbjudet att önska de otrogna en god jul och andra religiösa högtider. Detta nämnde Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) i sin bok och sade:

“”Däremot råder det samstämmighet om att det är förbjudet att gratulera dem för otrogna ceremonier som högtider och fastan. Exempel på det är: ”Glad högtid.””

Om detta uttalande inte är otro, är det åtminstone en svår synd. Denna synd är lika allvarlig som att gratulera dem för att de faller ned på ansikte inför korset. Faktum är att Allâh anser detta vara värre än att gratulera någon för att ha druckit alkohol, mördat en människa, utfört otukt och liknande.

Många människor som inte känner till religionens värde faller i detta fel. De vet inte hur vidrig synden är som de har begått. Den som gratulerar en tjänare för en synd, innovation eller otro, har utsatt sig själv för Allâhs ilska och vrede.”

Anledningen till att det är förbjudet att gratulera dem på deras högtider är att det innebär att man accepterar och behagas av deras otrogna ceremonier även om man själv inte behagas av denna otro. Det är förbjudet för en Muslim att behagas av otrogna ceremonier och att gratulera dem. Allah (ta´âlâ) behagas inte av det. Han (ta´âlâ)
sade:

“”Om ni hädar, [skall ni veta att] Allâh inte behöver er. Han ser inte otro hos sina tjänare med tillfredsställelse – men visar ni tacksamhet är Han tillfredsställd för er skull.”[1]

“”Denna dag har Jag fullbordat er religion för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått.  Jag är nöjd med att Islâm skall vara er religion.”” [2]

Det är alltså förbjudet att gratulera dem på dessa högtider oavsett om man medverkar i dem eller inte.

Om de emellertid gratulerar oss och önskar oss en glad högtid, skall vi inte svara tillbaka. Ty denna högtid är inte vår högtid. Denna högtid behagas inte Allâh (ta´âlâ) av. Dessa högtider är antingen innoverade i deras religion eller också föreskrivna som Islâm har avskaffat med Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han sändes till hela skapelsen. Allâh (ta´âlâ) sade [i betydelse av]:

“”Om någon vill anta en religion som inte innebär Islâm kommer detta att vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna.”” [3]

Dessutom är det förbjudet för muslimerna att besvara deras inbjudan till dessa högtider. Ty detta är den största typen av gratulationer till dem eftersom man medverkar däri.

Likaså är det förbjudet för Muslimerna att ta liknelsen av de otrogna och därvid själva utföra liknande fester, utbyta presenter med varandra, dela ut sötsaker, tillaga matbord, låta bli att arbeta under vissa dagar och liknande. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“”Den som tar liknelsen av ett folk hör till det.””

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade i sin bok ”Iqtidhâ’-us-Sirât al-Mustaqîm Mukhâlafah Ashâb-il-Djahîm”:

“”Att härma några av deras högtider fordrar kärlek till den lögn de följer.””

Den som utför dessa gärningar är syndig oavsett om han gör det för att vara dem till lags eller om han gör det utav kärlek eller blygsel eller någon annan anledning. Detta innebär i sig att man lossar på Allâhs religions knutar. Dessutom stärks de otrogna av detta och det får dem att vara stolta över sin religion.

Vi ber Allâh att Han stärker muslimernas med deras religion, skänker dem stadighet däri och hjälper dem mot deras fiende – Han är sannerligen stark och allsmäktig.


[1] 39:7

[2] 5:3

[3] 3:85