Domen för att förneka hadîthen om kamelurinen

Fråga: Igår fick vi reda på att den som gäckar något av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) religion hädar. Är den som förnekar hadîthen om kamelurindrickandet, gäckar den och säger att den opponerar sig den naturliga och sunda läggningen otrogen?

Svar: Ja. Om han får reda på hadîthen och vet att den är autentisk får han inte förneka den och att det finns botemedel i kamelurin. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att kamelurinen är bra mot feber. Han befallde dem som blivit febersjuka att dricka kamelmjök och kamelurin. Han berättade att kamelmjölk och kamelurin botar feber. Den som beljuger sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och vet att hadîthen är autentisk har avfallit från islam. Han beljuger sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).