Det första som en muslim tänker på

Det finns en fastställd princip som säger att en text som bara kan ha en betydelse kallas för نص. Exempelvis säger Han (ta´âlâ):

تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

inalles tio fulla [dagar].”1

Om en text kan ha två betydelser, så är antingen den ena betydelsen mer uppenbar eller också är de jämnstarka. Om de är jämnstarka kallas texten för generell (مجمل). Exempelvis kan du säga att tjuven angrepp Zayds عين. Det kan betyda att tjuven angrepp Zayds öga så att han blev enögd. Det kan betyda att han angrepp Zayds källa så att den torkade ut. Det kan betyda att han stal Zayds guld och silver. Texten är alltså generell. En generell text skall bemötas passivt tills detaljeringen bevisas.

En konkret text skall däremot praktiseras och får inte utelämnas så länge det inte är bekräftat att den är upphävd.

Om den ena betydelsen är mer uppenbar, kallas den för tillsynes (ظاهر). I så fall anses den andra betydelsen vara möjlig och övervägd. Det är obligatoriskt att efterleva betydelsen som tillsynes är mer korrekt så länge det inte finns bevis som säger något annat. Exempelvis säger du att du såg ett lejon. Tillsynes syftar du på ett rovdjur, men det är också möjligt att du syftar på en modig man.

Till exempel säger Allâh (ta´âlâ):

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

”Allâhs hand är över deras händer.”2

Detsamma gäller Hans egenskaper som nedstigningen, ankomsten och så vidare. Vad är det första som slår en när man hör dessa egenskaper? Är det att de liknar skapelsen så att vi blir tvungna att tolka dem och därmed avleda dem från den bokstavliga betydelsen? Eller är vår första tanke att Herren är fri från brister så att vi åläggs förstå dem ordagrant? Det första varje muslim tänker på när egenskaper tillskrivs Allâh är att Han inte alls liknar skapelsen. Den ordagranna bekräftelsen är det korrekta, nämligen att Allâhs egenskaper liknar inte skapelsens egenskaper på något som helst sätt. Dementerar den kloke att det första sunda hjärnor tänker på är att Skaparens essens och egenskaper skiljer sig från skapelsens? Jag svär vid Allâh att han inte gör det. Endast den omedgörlige protesterar mot detta!

12:196

248:10