Dessa stryker med i prövningar

Många människor stryker med i samband med prövningar eftersom de saknar kunskap om hur de skall förhålla sig till dem. Kunskapen klargör den måttliga vägen som de är skyldiga att beträda, men de avviker långt bort från den.

Vissa av dem följer exempelvis individer som säger sig vara Mahdî eller ´Îsâ. Till dem hör Qâdiyâniyyah som följer Mirzâ Ghulâm Ahmad som först sade att han var Mahdî, sen ´Îsâ och sen profet.

Till dem hör också saudiern Djuhaymâns grupp. Han stod bakom prövningen i Makkahs heliga moské 1400. Han påstod att han var den väntade Mahdî och krävde att de närvarande lovade honom trohetslöftet. Han följdes av primitiva, dumma och onda människor. Efter att de hade spillt mycket muslimskt blod, kvävde Allâh (ta´âlâ) deras prövning och skonade slavarna från deras ondska.

Bland dem finns även de som håller med oss om att fördömda alla Mahdî-påståenden men också dementerar autentiska hadîther om Mahdîs uppkomst innan Domedagen. Våghalsigt hävdar de att hadîtherna är påhittade myter. De idiotförklarar de lärda som har autentiserat dem med argumentet att de vill sätta stopp för alla dessa onda förespråkare. Dessa människor inser inte att det sättet leder också till att de mångfaldiga hadîtherna om ´Îsâs (´alayhis-salâm) nedstigning dementeras. Och det är just det som har hänt med vissa däribland Farîd Wadjdî och Shaykh Rashîd Ridhâ. Skall de också dementera Herrens (subhânahu wa ta´âlâ) gudomlighet bara för att vissa människor säger att de är gudomliga?