Beskeden som skall betros och underkastas

Abû Zur´ah sade:

”Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besked om beskådningen, att Allâh skapade Âdam i Sin skepnad, nedstigningen och liknande skall betros utmed profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) syfte och underkastas. Abû Mûsâ al-Ansârî berättade för mig: Sufyân bin ´Uyaynah sade:

”Tolkningen av allt som Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har beskrivit Sig själv med i Sin skrift är att läsa det. Ingen annan än Allâh har rätt att tolka det.”

Abû Zur´ah sade:

”Qur’ânen är Allâhs tal och den är oskapad. Den som tvivlar på det och den som säger att den är skapad är jämlika. Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) brukade säga: ”Djahmiyyah har delat upp sig i tre grupper:

1 – De som säger att Qur’ânen är skapad.

2 – De som är passiva.

3 – De som säger att deras uttal av Qur’ânen är skapat.”

Abû Zur´ah sade:

”Vi anser att tron består av tal och handling, den stiger och den sjunker. Den som säger något annat är innovatör och Murdji’î.”