Är personen som omkommer i bilolycka en martyr?

publicerad
11.04.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsning: Liqâ’ Maftûh fîz-Zulfî
Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=4

Fråga: Jag hörde hur en imam i en moské sade att personen som omkommer i en bilolycka dör som martyr bara för att en bilolycka är en form av ett ras1. Stämmer detta?

Svar: Ja. Den som omkommer i en plötslig olycka som ras, eldsvåda och drunkning [är en martyr]. En bilolycka är en typ av det största raset. Förhoppningsvis är han en martyr – om Allâh vill.