al-Djûzadjânî var inte alls Nâsibî

publicerad
28.01.2013

Författare: Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas Âl ´Abdil-Karîm
Källa: Târîkh Tadwîn-il-´Aqîdah as-Salafiyyah, sid. 42
Översättning: Darulhadith.com

Han hette Abû Ishâq Ibrâhîm bin Ya´qûb bin Ishâq as-Sa´dî al-Djûzadjânî. Han dog i Damaskus i början av Dhûl-Qa´dah 259.

Han var pålitlig och Ahmad brukade högakta och hedra honom oerhört mycket.

Det stämmer inte att han var Nâsibî. Ingen chans! Däremot sade han att hadîthen om att solen gick tillbaka för ´Alî bin Abî Tâlib var svag och då brast det för Râfidhah. Till följd därav blev vissa som inte försäkrade sig offer för deras lögn. Hans bok ”an-Nizâ´” nämndes av Ibn-ul-Muhibb i boken ”Sifât Rabb-il-´Âlamîn”.