Ahmad tolkade inte Allâhs nedstigning

Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Nattligen stiger Allâh ned till den nedersta himlen när den första tredjedelen av natten har gått och säger tills gryningen ljusnar: ”Jag är Konungen! Vem är det som tillber Mig så att Jag må bönhöra honom? Vem är det som frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem är det som ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”

Du ska veta att hadîthen är autentisk och måste accepteras ordagrant utan tolkning. Inte heller är det tillåtet att känna sig utesluten för att göra det. Detta konkretiserade Ahmad när Ibn Mansûr frågade honom:

”Nattligen stiger vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) ned till den nedersta himlen när den första tredjedelen av natten har gått. Anammar inte du den hadîthen?” Ahmad svarade: ”Korrekt.”

Ahmad bin al-Husayn bin Hassân sade:

”Stiger Allâh ned varje natt till den nedersta himlen?” Han svarade: ”Ja.” Det sades: ”Även i Sha´ban, vilket nämns i en rapportering?” Han svarade: ”Ja.”

Yûsuf bin Mûsâ sade:

”Det sades till Abû ´Abdillâh: ”Stiger Allâh nattligen ned som Han vill och utan beskrivning?” Han svarade: ”Ja.”

Hanbal sade:

”Jag frågade Abû ´Abdillâh: ”Stiger Allâh ned till jordens himmel? Stiger Han ned med Sin kunskap eller med vad?” Han blev arg och sade: ”Tig om det. Vad har du det med att göra? Framför hadîthen ordagrant.”