5. Hadîth ”Den som hänvisar till en godhet är…”

116 – Abû Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och frågade honom något varvid han svarade: ”Jag har inget att ge dig. Gå till så-och-så.” Följaktligen gick han till den mannen som gav honom. Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Den som hänvisar till en godhet får samma belöning som personen som utför den.”1

Rapporterad av Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”. al-Bazzâr rapporterade den kortfattat:

”Den som hänvisar till en godhet är som dess utövare.”

117 – Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Kabîr” och ”al-Awsat” via Sahl bin Sa´d2.

1Autentisk.

2Autentisk via andra.