362. Kommer den döde ihåg sin familj?

Fråga 362: Vet den jordfäste att han kommit till det efterkommande livet? Kommer han ihåg sin familj?

Svar: Det vet han redan när Dödsängeln kommer för att ta hans själ och han ser sin själ lämna kroppen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att blicken följer själen när den lämnar kroppen. Därav den dödes stirrande. När Abû Salamah (radhiya Allâhu ´anh) dog slöt profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hans ögon och sade:

”När själen tas följer blicken efter den.”

Sedan sade han:

”Allâh, förlåt Abû Salamah! Höj hans nivå bland de vägledda, vidga hans grav, belys den och ta hand om hans efterlämnade.”1

Han bad väldiga böner för honom. Den jordiska bönen uppfylldes då Allâh tog hand om hans efterlämnade. Efter sin sorgetid gifte Umm Salamah om sig med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Abû Salamahs barn fick växa upp i hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg nämligen efter hans efterlämnade. Så bönhördes profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Sammanfattningsvis vet den döde att han har dött och förflyttats till nästa liv. Vad beträffar allt annat vetande efter begravningen och dylikt, så är det ingenting som har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Sakfrågan hör till det dolda och får inte fastslås utan bevis i Qur’ânen och autentisk Sunnah.

1Muslim (920).