30. Allt styrs av Allâhs vilja

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

26 – Alla styrs av Hans vilja, vissa erhåller Hans favör medan andra erhåller Hans rättvisa.

FÖRKLARING

Alla skapelser vill säga. Dag och natt, morgon och kväll, hemmastadda och resande, styrs skapelserna av Allâhs vilja. Oavsett vad de gör styrs de av Hans vilja. Ty det Han vill sker och det Han inte vill sker inte. Slaven gör ingenting utan att hans vilja är underordnad Allâhs vilja. Slavens vilja är nämligen inte självständig, den är underordnad Allâhs vilja inom allt gott och ont. Slavens vilja är överensstämmande med Allâhs universella vilja.

Allâh har två viljor: en universell och en religiös. Allt som händer av gott och ont sker enligt det Allâh vill med Sin universella vilja. Människans vilja är överensstämmande med den viljan.

Vad den religiösa viljan beträffar, så är den förknippad med föreskrivna plikter som Allâh har förpliktigat slavarna med. Den Allâh vägleder såtillvida att han lyder Honom erhåller godhet, seger och räddning. Och den som tar sig an villfarelsens åtgärder försakas rättvist av Allâh, ty han valde det självmant varför han blir olycklig och går förlorad.