12. Den vackra följeslagerskan

Hadîthen stärks ytterligare av att många kvinnor på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid visade ansikte och händer i hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) närvaro utan att han fördömde dem för det. Det finns flera bevis för det. Härmed lyder några jag kan komma på i skrivande stund:

2 – Ibn ´Abbâs berättade:

”[På Slaktdagen] under Avskedsvallfärden frågade en kvinna från Khath´am Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om utslag. al-Fadhl bin ´Abbâs, som var en vacker man, satt bakom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som svarade på folks frågor.

al-Fadhl bin ´Abbâs vände sig om mot henne1. Hon var en fager kvinna2 och även hon tittade på honom. Då tog Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tag i al-Fadhls haka och vände bort hans ansikte till andra sidan.”

Hos Ahmad berättar al-Fadhl själv:

”Jag tittade på henne varpå profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tittade på mig och vände bort mitt ansikte från hennes ansikte. Återigen tittade jag på henne och återigen vände han bort mitt ansikte från hennes ansikte. Tre gånger gjorde jag så, jag kunde inte sluta.”

Dess återberättare är pålitliga men berättarkedjan är avbruten då al-Hakam bin ´Utaybah har inte hört detta från Ibn ´Abbâs. Också ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) återberättade denna händelse och sade att den ägde rum på Slaktdagen efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade stenat pelaren. Han lade till och sade:

”al-´Abbâs sade till honom: ”Allâhs sändebud! Varför vred du på din kusins nacke?” Han svarade: ”Jag såg en ung man och en ung kvinna och litade inte på dem på grund av Satan.”

1I en annan formulering står det att han tittade på henne och att han var förtjust i hennes skönhet.

2I en annan formulering står det att hon var vacker.