Ungdomar ger Fatâwâ

publicerad
28.03.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Föreläsning: Liqâ’ Maftûh fîz-Zulfî

Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=4

Fråga: Hur råder ni de ungdomar som ger utslag till människorna samtidigt som de är små studenter?

Svar: Utslag är farligt. Det är inte tillåtet att kasta sig in i det om han inte uppfyller två krav:

1 – Kunskap. Han skall ha kunskap om det som han ger utslag. Han skall vara övertygad om den religiösa domen.

2 – Att man blir frågad samtidigt som man har kunskap och frågeställaren är i behov av ett utslag. I detta fall svarar han honom med kunskap och bevis.

Att kasta sig in i utslag och tävla om dem för att visa sin nivå eller kunskap hör till ögontjäneriet. Och om han inte har kunskap ljuger han om Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Utslag är alltså mycket allvarligt.

De unga måste likaså uppföra sig med de äldre och respektera dem. De skall inte leda talet i sittningarna. Det är de äldre som skall göra det. De unga skall vara längst bak, bakom de äldre.