Två bad efter varandra

Fråga: I ”Tamâm-ul-Minnah”1 säger du att personen som är sexuellt oren en fredag skall både bada för den sexuella orenheten samt för fredagen. Hur går det till?

Svar: Innan han badar efter den sexuella orenheten skall han två sig, vilket är Sunnah. Därefter sköljer han sin kropp tre gånger och ser till att hela kroppen blir blöt. Härmed har han renat sig från den sexuella orenheten.

Efter det badet avser han att bada för fredagen och sköljer sin kropp ytterligare tre gånger.

Fråga: Måste han gå ut ur badrummet?

Svar: Nej. Han är kvar på samma plats. Det finns inget behov av att gå ut.