Tiden för läsningen av al-Kahf och fredagsbadet

Fråga: Vad är domen för att läsa al-Kahf på fredagen? Finns det någon skillnad mellan innantill och utantill läsning?

Svar: Det är rekommenderat att läsa al-Kahf på fredagen. Handlingen är dygdig. Det spelar ingen roll om den läses innantill eller utantill.

En Sharî´ah-baserad dag börjar med gryningen och avslutas med skymningen. Således belönas personen för sin läsning om han skulle läsa al-Kahf efter fredagsbönen. Så är inte fallet med fredagsbadet. Det badet skall vara innan bönen eftersom badet är för bönen. Därav skall badet ske innan bönen. Likaså sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Om någon av er kommer till fredagsbönen så skall han bada.”1

1al-Bukhârî (877) och Muslim (845).