Täcker fredagsbadet tvagningen?

Fråga: Täcker fredagsbadet tvagningen?

Svar: Ja, det föreskrivna fredagsbadet. Det föreskrivna fredagsbadet täcker tvagningen om han även avser tvagning med badet. Det räcker så länge badet är föreskrivet.