Student ger Fatâwâ till lekmännen

publicerad
26.06.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: http://alfawzan.ws/node/5413

Fråga: Är det tillåtet för personen som har studerat i Sharî´ah-fakulteten och varit med på vissa lektioner att framföra utslag eller ge sin personliga åsikt om han frågas av lekmännen?

Svar: Om han är berättigad till det och känner till svaret med bevisen ur Qur’ânen och Sunnah från de lärdas ord och inte bara de lärdas ord utan beviset som de använder sig av, är ingen skada skedd att svara.