Skillnad på dagens och gårdagens Sûfiyyah

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

al-Djunayd sade:

Vår inriktning är tyglad med Qur’ânen och Sunnah. Den som inte memorerar Qur’ânen, skriver ned hadîther och studerar Fiqh, skall inte tas efter.”1

Så sade deras föregångsmän; de tidiga och måttliga Sûfiyyah. Deras Tasawwuf berörde dyrkan. De lade ned all sin tid på dyrkan, avhållsamhet och rening av själar. Det handlar Sûfiyyahs fundament om. Visserligen är de harmlösa, men det är sundare att hålla fast vid Qur’ânen och Sunnah. Men om företeelsen undkommer överträdelser, så är den godkänd.

De säger att de mottar kunskap via inspirationer. De menar att sinnet och själen renas av dyrkan varpå de mottar inspirationer. Det är dock från Satan och inte från den Nåderike. Den som inte anammar sin kunskap, handling och praxis från Qur’ânen och Sunnah tillhör Satans förtrogna. Deras företeelser är inga underverk; de är djävulska företeelser som för deras utövare bakom ljuset.

Sûfiyyah refererar inte till Qur’ânen och Sunnah. De lär sig inte Qur’ânen och Sunnah. Fram till idag varnar de för kunskap och studier. Istället uppmanar de till dyrkan och åkallan. De hävdar att kunskap sätter käppar i hjulet för dyrkan och åkallan. De säger så än idag, vilket är en villfarelse. Dyrkan är emellertid ogiltig så länge den inte är överensstämmande med Qur’ânen och Sunnah. Det finns ingen giltig bön ägnad åt Allâh så länge den inte härrör från Qur’ânen och Sunnah; föreskriven bön som bads av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller står i den givmilda Qur’ânen. [al-Djunayd sade:]

Den som inte memorerar Qur’ânen, skriver ned hadîther och studerar Fiqh, skall inte tas efter.”

Han skall inte tas efter eftersom han är vilsen. Vart tar han förståelsen och kunskapen ifrån om han vänder ryggen åt Qur’ânen och Sunnah och påstår att han inte behöver dem och att han istället mottar kunskap via inspirationer?

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/92).