Så skyddar du dina barn mot avvikande tankesätt

Fråga: Hur råder ni föräldrarna när det kommer till att skydda barnen mot avvikande tankesätt?

Svar: Föräldrarna ansvarar så klart för sina barn. De måste skydda dem mot avvikande tankesätt och dåliga vänner. De måste skydda dem och se efter dem. En människa som har får skyddar dem mot vargar och tjuvar. Är fåren viktigare för dig än dina barn? Skydda dina barn mot dåliga tänk. Skydda ditt hem mot ond media. Rensa ditt hem på sådana saker. Låt endast det goda komma hem till dig liksom bra media som gagnar och bra föreläsningar, Qur’ân-läsning och de lärdas lektioner. De är många. Skydda ditt hem mot osunda medier och material. De skall inte få komma in i ditt hem. Ditt hem är din ägodel. Du kan förfoga över det. Du ansvarar för det.