Resning utan vidrörning?

Fråga: Vad är domen för att säga att Han har rest Sig över tronen utan vidrörning?

Svar: Det är bättre att inte säga så. Det nämns varken i Qur’ânen eller Sunnah. Det är bättre att säga att Han reste Sig på ett sätt som passar Honom.