Regeringen tvingar att Zakât-ul-Fitr ges i pengar

Fråga: I vissa länder tvingar de människorna betala Zakât-ul-Fitr i pengar. Vad är domen för det?

Svar: Tillsynes anser jag att han som tvingas betala pengar till Zakât-ul-Fitr skall betala dem till dem och inte trotsa makthavarna. Dock skall han i hemlighet betala det som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förpliktigat honom. Han skall alltså betala en Sâ´ mat. När regeringen ålägger människorna betala pengar till Zakât-ul-Fitr ålägger de dem något som vare sig Allâh eller Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har föreskrivit. På så sätt är det obligatoriskt för dig att ta igen det du anser vara obligatoriskt. Betala mat och pengar som du har blivit befalld och trotsa inte makthavaren.