När skall en flicka klä sig islamiskt?

När en flicka blir sju år, måste hon klä sig utmed Sharî´ah. Denna klädsel gäller inte bara bönen. Föräldrarna skall se till att deras döttrar har på sig en fullständig Hidjâb när de är sju år gamla och klä sig som könsmogna kvinnor.