Mjöl i Zakât-ul-Fitr

Fråga: Är det tillåtet att ge mjöl i Zakât-ul-Fitr?

Svar: Tillsynes stiger kornens vikt när de mals. Kornen måste utgöra en Sâ´. Om kornen utgör en Sâ´ och man vill hjälpa de fattiga genom att mala dem är det okej. Dock måste kornen utgöra en Sâ´ och han får inte dra av något av dem. Mjöl väger nämligen mer.