Meningsskiljaktigheten mellan oss är visst verklig

Flera ädla lärda, såsom Ibn Bâz, al-Albânî och al-Fawzân, har diskuterat med Ibn Abîl-´Izz, uttolkaren till ”al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah”, gällande hans uttalande om att meningsskiljaktigheten med Murdji’ah al-Fuqahâ’ är endast verbal och symbolisk, utan att mig veterligen gå in på Shaykh-ul-Islâm. Därtill var deras invändning på ett sätt som är typiskt för de nobla lärda. De respekterade och uppskattade uttolkaren utan Tabdî´ och skandalisering, till skillnad från ignoranta Haddâdiyyahs praxis som ljuger om mig och Ahl-us-Sunnah och uppviglar prövningar som slutar med Tabdî´ och även Takfîr.

För att visa den här mannens lögn och samröre med Haddâdiyyah passar jag på att säga att jag aldrig har sagt att meningsskiljaktighet mellan Ahl-us-Sunnah och Murdji’ah al-Fuqahâ’ är verbal eller symbolisk. Jag är med de tre lärda som säger att meningsskiljaktigheten mellan Ahl-us-Sunnah och Murdji’ah al-Fuqahâ’ är verklig, ty de har motstridigt Qur’ânen och Sunnah som inkluderar handlingar till tron och att den både stiger och sjunker. Men dessa lärda, inklusive mig, anser inte att den som delar Shaykh-ul-Islâms och Ibn Abîl-´Izzs åsikt är Murdji’î. Bara Khawâridj gör det.