Måste man vara gammal för att ha djupt rotad kunskap?

publicerad
11.01.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: http://alfawzan.ws/node/2034

Datum: 1430-08-18/2009-08-09

Fråga: Måste man vara gammal för att ha djupt rotad kunskap? Kan man vara ung?

Svar: Det är inte bara de gamla som har en djupt rotad kunskap. Man kan vara ung och ha en djupt rotad kunskap som ´Abdullâh bin ´Abbâs och andra muslimska ungdomar som Mu´âdh bin Djabal.