Makthavarens obligatoriska egenskaper

Makthavaren måste vara en man, fri, könsmogen, vid sitt sinne, muslim, from, Mudjtahid, insiktsfull, frisk, erfaren av krig och ideologier samt från Quraysh. Han behöver inte vara från Banû Hâshim och inte heller felfri tvärtemot de extrema Râfidhahs lära.

Skall den syndige ledaren avsättas från sin post? Det finns delade åsikter kring det. Den korrekta åsikten är att han inte skall avsättas. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Förutom om ni ser en klar och tydlig otro som ni har bevis för från Allâh.”