Låt inte innovatören undervisa religion

Fråga: Vi har många Râfidhah i norr och i synnerhet bland lärarna. Nio lärare från Râfidhah har kommit till Hafr-ul-Bâtin. Kan ni utfärda ett utslag mot dem och varna lekmännen för dem? Rekommenderar ni att det predikas mot dem?

Svar: Vad beträffar utslag mot dem, så skall det inte komma från mig. Det är Utslagsdepartementet som får göra det. Det ansvarar för det.

Beträffande undervisningen, så måste man säga sanningen oavsett om den är till ens fördel eller nackdel. Om det visar sig att de kallar till något som motstrider Salafs lära, blir det obligatoriskt att förbjuda dem demonstrera den innovationen och att ta upp en diskussion med dem. Det är välkänt att varken de eller andra Ahl-ul-Bid´a kan säga något när de debatterar med en person som har kunskap om Sunnah och Salafs lära. Allâh (ta´âlâ) sade ju:

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ

”Nej, Vi slungar sanningen mot lögnen så att all falskhet vederläggs, och så tynar den bort och dör. Ni drar olycka över er genom era beskrivningar.”1

Och om deras undervisning inte har något samband med dogm, liksom matematik, litteratur eller språk utan att behandla de dogmatiska aspekterna, så är det okej. Däremot måste man ägna en tanke åt Ahl-ul-Bid´as fara så att inte innovationer sprids bland våra ungdomar.

121:18