Kött i Zakât-ul-Fitr

Fråga: Det finns beduiner som ger kött i Zakât-ul-Fitr. Är det tillåtet?

Svar: Det är inte korrekt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ålade en Sâ´ mat. Kött vägs och uppskattas inte i volym. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ålade alltså en Sâ´ mat. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ålade att en Sâ´ dadlar eller en Sâ´ korn betalas till Zakât-ul-Fitr.”

Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”På profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid betalade vi en Sâ´ mat. Då bestod vår mat av dadlar, korn, russin och kvarg1.”

Därför är de lärdas korrekta åsikt att det är ogiltigt att betala Zakât-ul-Fitr i form av pengar, kläder eller madrasser. Åsikten som säger att det är giltigt att betala pengar till Zakât-ul-Fitr skall ignoreras. Så länge det finns ett uttryckligt bevis från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tas det ingen hänsyn till någon annans ord. Intellektet har ingen rätt att ha ett eget tycke för att annullera Sharî´ah. Det råder inga tvivel om att Zakât-ul-Fitr är endast giltigt i form av mat. Oavsett vilken råvara det är i landet så är det giltigt att betala den till Zakât-ul-Fitr.